Personuppgifter och GPDR

Se mer information och dokument fr utskrift i lnkarna till hger


Registerfrteckning

Freningen r skyldig att fra ett register ver behandling av personuppgifter dr freningen r personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbitrde.


Integritetspolicy Vxj OK 

Parter och ansvar fr behandlingen av dina personuppgifter

Vxj OK, Gamla Norrvgen 56, organisationsnummer 829500-6947, (nedan kallad freningen) r personuppgiftsansvarig fr behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen fr freningens verksamhet.

Freningen har som ndaml att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrrelsens verksamhetsid, vision och vrdegrund.

Varfr behandlar vi dina personuppgifter?

Fr att freningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter fr olika ndaml kopplade till verksamheten.

Freningen behandlar personuppgifter fr att administrera lpande freningsaktiviteter (ex. trningsverksamhet och medlemsmten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till mlsmn m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, trningsavgifter och tvlinsavgifter m.m.).

Freningen hanterar ven personuppgifter i samband med anskan om tvlingslicens (ranking) till SF/SDF. Utver behandlingen av personuppgifter vid licensanskningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tvlingstillflle kopplat till licensens regelverk.Personuppgifterna behandlas vid anmlan till tvling, under pgende tvling och efter tvlingstillfllet vid resultatrapportering.

Freningen behandlar ven personuppgifter fr att anska om bidrag frn bland annat Riksidrottsfrbundet och freningens hemkommun.

Freningen r personuppgiftsansvarig fr behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i freningen

Freningsadministration

Deltagande i freningens trningsverksamhet

Deltagande i freningens tvlingsverksamhet

Licenshantering (ranking)

Anskan om bidrag

Sammanstllning av statistik och uppfljning

Utbildningar arrangerade av freningen

Kontakt med medlem

Besk p vr hemsida

Publicering av material p hemsida och sociala medier

Ordningsstrningar och otillten pverkan

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att verfras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsttas fr automatiserat beslutsfattande.

Om freningen vid ngot enstaka tillflle mste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras srskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt nr/om du anmls till tvling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi fr personuppgiftsbehandling?

Freningen har nedan sammanstllt den lagliga grunden fr behandlingen av personuppgifter som sker inom freningens verksamhet.

ndaml med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i freningen

Avtal

Freningsadministration

Avtal

Deltagande i freningens trningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i freningens tvlingsverksamhet

Avtal

Anskan om bidrag

Rttslig frpliktelse

Sammanstllning av statistik och uppfljning

Allmnt intresse

Utbildningar arrangerade av freningen

Allmnt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med freningen

Intresseavvgning

Besk p vr hemsida

Intresseavvgning

Publicering av material p hemsida och sociala medier

Intresseavvgning och ibland samtycke

Tilltrdesfrbud

Rttslig frpliktelse

Ordningsstrningar och otillten pverkan

Rttsligfrpliktelse

Hur lnge sparar vi dina personuppgifter?

Freningen kommer att genomfra en bedmning rsvis om ndamlet med behandlingen av personuppgifterna kvarstr. Om inte ndamlen med behandlingen av personuppgifterna kvarstr kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rttigheter har du?

Du som registrerad i freningen har flera rttigheter som du br knna till.

Du har rtt att f ett registerutdrag avseende freningens behandling av dina personuppgifter. Freningen ska vid begran av registerutdrag frse dig med en kopia av de personuppgifter som r under behandling. Fr eventuella ytterligare kopior som du begr fr freningen ta ut en rimlig avgift utifrn administrativa kostnader. Du kan enkelt begra ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall ven rtt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begr dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rtt att f dina personuppgifter korrigerade om de r felaktiga, ofullstndiga eller missvisande och rtt att begrnsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ndrade.

Du har under vissa omstndigheter rtt att bli raderad:

Om uppgifterna inte lngre behvs fr de ndaml som de samlades in fr

Om behandlingen grundar sig p den enskildes samtycke och du terkallar samtycket

Om behandlingen sker fr direktmarknadsfring och du motstter sig att uppgifterna behandlas

Om du motstter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen fr myndighetsutvning eller efter en intresseavvgning och det inte finns berttigade skl som vger tyngre n dina intressen

Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Om radering krvs fr att uppfylla en rttslig skyldighet

Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt ntverk

Du har ocks rtt att dra in ett samtycke, motstta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invnda mot direktmarknadsfring.

Du kan nr som helst utva dina rttigheter genom att begra tillgng till och rttelse eller radering av personuppgifter, begra begrnsning av behandling eller invnda mot behandling. Kontakta styrelsen fr att utva dina rttigheter.

Vidare har du rtt att inge ett klagoml avseende freningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besk www.datainspektionen.se.

Mer information om hur freningen arbetar fr att tillvarata dina rttigheter terfinns i Instruktioner fr att tillvarata enskildas rttigheter.

Om du vill veta mer

Har du frgor om freningens personuppgiftsbehandling eller vill utva dina rttigheter kontaktar du styrelsen.


Aktuellt

Samarbetspartners

Senaste från SOFT

Felaktigt RSS-flöde

Logga in på intranätet


Kontakt

Info ›› info@vaxjook.se

Web ›› web@vaxjook.se